Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Moderní výuka

Doba trvání projektu: 01. 09. 2010 – 28. 02. 2013

  Obsah projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a podpory rovného přístupu ke vzdělávání bude v projektu podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární prevence.

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Název projektu: Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí

Doba trvání projektu: 01. 07. 2011 – 31. 12. 2012

  Obsah projektu:

Projekt řeší další vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol na Poličsku s důrazem na realizaci kurikulární reformy, ICT ve výuce a environmentální vzdělávání. Součástí projektu jsou nové trendy ve výuce cizích jazyků, včetně tvorby metodických dokumentů, tvorba a realizace programů pro zvyšování manažerských schopností a zvýšení atraktivity a dostupnosti dalšího vzdělávání učitelů. Cílem projektu je v rámci pěti klíčových aktivit vyvinout, akreditovat a v praxi ověřit 7 vzdělávacích programů. Tým odborníků ze čtyř školských zařízení vytvoří vzdělávací programy, které budou následně akreditovány. Tyto vzdělávací programy budou ověřeny na tématických kurzech a upraveny do finální podoby za účelem jejich využití v rámci udržitelnosti projektu. Získané poznatky budou pedagogické týmy implementovat při realizaci svých školních vzdělávacích programů. Odkazy: stránky projektu, nabídky kurzů AJ, PC, Vánoce

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Globální grant CZ.1.07/1.1.03
(Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji)

Číslo a název oblasti podpory:

1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání

Název projektu:

Učení může být příjemnou hrou

Registrační číslo:

CZ.1.07/1.1.03/01.0020