Plán práce plán práce na měsíc červen 2014
Konzultační hodiny každé 1. pondělí v měsíci (viz tabulka)
Volba povolání

základní informace o přijímacím řízení, výsledky přijímacího řízení šk. rok 2012/2013

Termíny

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Prospěchová stipendia ve školním roce 2014/2015

Prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program 2012; Preventivní strategie 2012; Minimální preventivní program 2013; ŠVP 1. stupeň; ŠVP 2. stupeň
Požadavky k přijímacím zkouškám požadavky k přijímacím zkouškám do matematické třídy
Družina a školní klub program a fungování družiny a školního klubu; vnitřní řády; poplatky ve školní družině
Pronájem prostorů školy předmět doplňkové činnosti; škola pronajímá; platné ceny pronájmů
Školní časopis školní časopis
Školní parlament zápis 18.10.2013; kritéria hodnocení pořádku tříd; zápis 1.11.2013; stanovy; složení; zápis 4. 4. 2014; zápis 22.5.2014;
Výsledkové listiny