KRITERIA HODNOCENÍ POŘÁDKU A ÚPRAVY TŘÍD

 

1.                LAVICE NA SVÉM MÍSTĚ

2.                ŽIDLE NA LAVICÍCH

3.                ČISTÝ ÚLOŽNÝ PROSTOR LAVIC

4.                ODPADKY KOLEM KOŠE

5.                UMYTÉ TABULE

6.                UZAVŘENÁ OKNA

7.                VYPNUTÉ OSVĚTLENÍ

8.                ROZTAŽENÉ ZÁVĚSY

9.                ODPADKY NA PODLAZE

10.           VÝZDOBA NÁSTĚNKA