Zápis ze schůzky Školního parlamentu, dne 18. 10. 2013

1.                  Přítomni 2 zástupci 3. – 9. tříd (pouze absence 3.C – třídní program)

2.                  Třídy 1. – 2., mohou parlamentu předkládat aktivity, návrhy prostřednictvím svých třídních učitelů

3.                  Seznámení se se členy parlamentu

4.                  Ze zástupců tříd zvolen předseda parlamentu – Tomáš Petrák 9.A

5.                  Zavedení bodování pořádku 3. – 9. tříd, od 21.10.2013 – 2.2.2014, následně 3.2. – 31.5.2014, třídy si vyvěsí kriteria ve třídách

6.                  Požadavky na školní jídelnu: na stolech solničky a pepřenky, ubrousky

7.                  V prostorách školy vyvěsit týdenní jídelníček

8.                  Požadavek na zamykání šaten a tříd

9.                  WIFI koutek + komunitní sezení

10.              8. – 9. ročníky (chlapci chtějí ze své iniciativy překopat hřiště na fotbal)

11.              Parlament chce zorganizovat prohlídky školy (půda, sklep … )

12.              Uspořádat vánoční besídku (nabídka divadla třídou 8.A), sportovní turnaje

13.              Informovat žáky o opravách budovy a novém sportovním areálu

14.              Podívat se na opravy tříd (parkety, obložení), zaplaceno, neopraveno 6.A, 8.B, 9.B

15.              Hodiny alespoň do učeben

16.              Děvčata nerada chodí na hodiny TV – rekordy!!!

17.              Udržovat pořádek na WC, neplýtvat hygienickými pomůckami, na všech WC zrcadla, neničit dveře

18.              Zadávat skupinové práce pro žáky poličské a dojíždějící, skupinky se nemohou scházet

19.              Neučit pouze frontální výukou

20.              Společné volné, třídnické hodiny – lépe se poznat

21.              Nechodit o přestávkách do cizích tříd

 

 

Body ze zápisu budou probrány s vedením školní jídelny a vedením školy, informace na další schůzce parlamentu v pátek 1. 11.2013 5. vyučovací hodinu ve velké sborovně.

Třídy si připraví nápady, připomínky, návrhy, řešení k oživení školního prostředí, vzájemnému soužití.

 

V Poličce 18.10.2013                                                             zapsala:Mgr. Ludmila Haraštová