Zápis ze schůzky Školního parlamentu 1.11.2013

1. Přítomni zástupci 3. – 9. tříd (absence 6.B)

2. Kontrola požadavků z minulé schůze

A/ projednány požadavky s vedoucí školní jídelny, týden dle žáků proběhne, společně s ním zavede školní jídelna ubrousky, solničky a pepřenky

B/ Jídelníček na monitorech ve škole

C/ Třídy nahlásí do příštího parlamentu, kdo chce od třídy klíč

D/ WIFI koutek bez počítače na I. poschodí, připojení pouze na mobilní telefony žáků, realizace se váže na finanční náročnost

E/ Plán na nové venkovní hřiště, realizace by měla začít v roce 2014

F/ p. školník prohlédne opravy v 6.A, 8.B, 9.B

G/řešení – rekordy TV – projednáno s vedením školy

H/ referáty žákům dojíždějícím a místním – projednáno se všemi učiteli

CH/ Příští parlament proběhne prohlídka školy

I/ Stále platí udržování pořádku na WC

J/ Vánoční besídka vedením školy povolena

 

3. Nové připomínky, návrhy a aktivity

A/ Nebezpečné topení, nemá kryty, nebezpečí úrazu

B/ 8.C by chtěla zřídit komunitní sezení ve II. patře

C/ Vánoční besídka – dva týdny předem sportovní turnaje, vybíjená, fotbal na I. stupni, Vánoční šplhounek, vánoční besídka na II. stupni – divadelní představení 8.A, karaoke – nej žák z jednotlivé třídy 6. – 9., na besídce prezentace talentů Masarykovy ZŠ (kytara, saxofon, recitace, housle, harmonika, flétny)

D/ Sportovní utkání žáků školy proti učitelům

E/ Zlepšit zásobování bufetu (alespoň 1× týdně nabídka ovoce)

F/ V prosinci ozdobit vánoční strom společně, zavěsit mezi patry

G/ zorganizovat podobnou soutěž jako je dějepisná v ostatních předmětech, především v přírodopisu

H/ postupně obměňovat tabule ve třídách (nové)

CH/ v dílnách pamatovat na leváky – pracovní místo, svěrák

I/ Maskot školy

 

V Poličce 1. 11. 2013                                                                      zapsala Mgr. Ludmila Haraštová