Zápis Školního parlamentu 4. 4. 2014

 

Přítomni: žáci 3  - 9. ročníků / nepřítomna 6.C

 

  1. rekonstrukce školy (příchod, zavřená vrata, třídy z pavilonu na II. stupni )
  2. 9. ročníky se nabízejí s pomocí posílení dozorů na chodbách v době rekonstrukce pavilonu
  3. 9. ročníky by chtěly dvoudenní výlet (povolen jednodenní )
  4. Zjistit zasedání zastupitelstva Poličky, parlament se zúčastní – zajistí Haraštová
  5. Výjezdní zasedání Školního Parlamentu – Květná zahrada - Květná – zajistí Haraštová
  6. Informace k taneční soutěží (7.C tuto akci bojkotuje), ostatní třídy nacvičují
  7. Schůzka s p. Boháčovou, Petrák, Haraštová – týden našich jídel
  8. Informace o exkurzích a divadle, výletech
  9. Školní parlament bude pokračovat ve stejném složení v činnosti i pro příští rok 2014/2015, volby žáků ze 3. tříd
  10. Anketa Oblíbené místo ve škole – do 16. 4. 2014 zajistí Petrák, Kynclová 9.A,

anketní lístky předány třídám.

 

 

Další schůzka proběhne po dohodě ve školní jídelně, nejpozději na výjezdním zasedání Školního parlamentu.

 

V Poličce 4. 4. 2014                                                  zapsala Mgr. Ludmila Haraštová