MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA POLIČKA, příspěvková organizace

SMĚRNICE O DoplňkovÉ činnostI

Směrnice č.: 12.0

Číslo jednací: 206/2013         A/5

Vypracoval:

Štěpánková Květa, účetní

Schválil:

Mgr.Lenka Novotná, ředitelka školy

Nahrazuje:

Doplňková činnost, 1. 1. 2011

Směrnice nabývá platnosti dne:

5. září 2013

Směrnice nabývá účinnosti dne:

1. září 2013

Počet stran:

2

Počet příloh

0

Předmětem doplňkové činnosti podle zřizovací listiny:

-          pořádání odborných kurzů, seminářů, přednášek , školení a jiných vzdělávacích akci pro pedagogické pracovníky, dospělé a děti,

-          pronajímání tělocvičny pro sportovní účely,

-          pronajímání tříd pro účely vzdělávání,

-           pronajímání prostor školy za účelem provozování školního bufetu a nápojových automatů,

-          pronájem a půjčování věcí movitých,

-          pronajímání prostor tělocvičny a venkovního hřiště za účelem reklamy

Škola pronajímá:

-          novou tělocvičnu

-          malou tělocvičnu

-          zrcadlový sálek

-          učebny

-          prostory školy za účelem školního bufetu a nápojových automatů

-          prostory školy za účelem reklamy

Veškeré pronájmy jsou poskytovány za základě uzavřených smluv, ve kterých jsou uvedeny podrobné podmínky nájmu.

Platné ceny pronájmů:

nová tělocvična

 

 

280 Kč/h

učebna

 

 

90 Kč/h

učebna s IVT

 

 

100 Kč/h

zrcadlový sálek

 

 

80 Kč/h

malá tělocvična

krátkodobý pronájem

 

220 Kč/h

 

krátkodobý pronájem

děti

110 Kč/h

 

pronájem delší než 4 měsíce

 

190 Kč/h

 

pronájem delší než 4 měsíce

děti

90 Kč/h

školní bufet

(s výjimkou července a srpna, kdy je školní bufet uzavřen)

 

700 Kč/měsíc

 

U nápojových automatů fakturujeme částku podle počtu zakoupených nápojů (Coca Cola HMC), dle smlouvy (KAJA UnO).

Pronájem reklamních panelů fakturujeme částkou uvedenou ve smlouvě.

 

Za smlouvy na doplňkovou činnost odpovídá ředitelka školy.

Za evidenci pronájmů a příjem hotovosti odpovídá administrativní pracovnice.

Za účtování a kalkulace odpovídá účetní organizace.

 

Razítko organizace:

Podpis ředitele školy:

Osoba odpovídající za včasnou aktualizaci této směrnice: účetní