INTERAKTIVNÍ VÝUKA

Naše škola se stala partnerskou školou  projektu „Učení může být příjemnou hrou“, který je zaměřen na podporu a rozvoj interaktivní výuky. Projekt je součástí grantu financovaného Evropským sociálním fondem v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Paní učitelky prvního stupně prošly cyklem vzdělávacích seminářů uspořádaných přímo na naší škole. Seznámily se s obsluhou interaktivní tabule, s využitím dostupných interaktivních programů, které lze zakoupit, popřípadě najít na internetu. Avšak hlavním cílem jejich snažení bylo a do budoucna, na základě získaných zkušeností, bude tvorba vlastních materiálů pro využití ve výuce.

Zapojení všech pedagogů prvního stupně do tohoto projektu vede k jejich dalšímu profesnímu rozvoji, podporuje schopnost pracovat a plně využívat interaktivní techniku. Projekt obsahuje i finančně motivační stránku, kdy práce vytvořené v rámci projektu projdou hodnotící komisí a podle získaných bodů v hodnotící škále budou odměněny a pomocí internetu zpřístupněny na webových stránkách.

Kolegové druhého stupně se snad také dočkají, protože podobný projekt pro ně máme také rozpracován.

Naše poděkování za realizaci projektu si zaslouží manažeři projektu Mgr. Josef Kyncl, Mgr. Lenka Budínská, Vladimír Saifrt. Naše velké poděkování patří lektorce Mgr. Lence Žežulkové za trpělivost, ochotu a vše, co nám během našeho školení předala, čím nás obohatila.

Další informace najdete na http://www.esfopvk.zskrouna.cz (viz logo vpravo nahoře)