Přihláška  ke studiu

 Zodpovědnost za přijímací řízení přešla plně do kompetence zákonných zástupců žáka.

Ti mohou podávat za své dítě až 2 přihlášky na střední školy, které žáci dostanou s pololetním vysvědčením.

Ø      Vyplněné přihlášky odevzdáte tř. učiteli do pátku 21.února 2014.  

Ø      Potvrzené přihlášky spolu s 1 zápisovým lístkem vrátí tř. učitel žákům v pátek 28. února 2014

Ø      přihlášky potom doručíte do 14.3.2014 vybraným středním školám.

Ø      Zápisový lístek je vaší povinnosti odevzdat do 10 dnů po obdržení rozhodnutí o přijetí řediteli zvolené SŠ.

 

 Přijímací zkoušky

 V letošním roce se přijímací zkoušky konají od 22. dubna do 30.dubna 2014.  O jejich konání  a průběhu rozhoduje SŠ.

Talentové zkoušky na uměleckých a sportovních školách se konají již  v lednu 2014 podle typu umělecké nebo sportovní školy.

Žáci, kteří se hlásí ke studiu na uměleckých a sportovních školách  v oborech s talentovou zkouškou odevzdají přihlášku již do 15.listopadu 2013, po doplnění prospěchu je obdrží zpět a sami doručí na SŠ.

V případě neúspěchu na umělecké škole má žák nadále možnost výběru další školy.