Školní vzdělávací program

ČEMUKOLIV SE UČÍŠ, UČÍŠ SE PRO SEBE - verze platná od 1.9.2013

Organizace školního roku

termíny prázdnin a státních svátků

Školní řád

platný od 28.08.2013 (součásti školního řádu je i klasifikační řád)

Výroční zprávy

školní rok: 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13

Inspekční zprávy

11. – 15. února a 21. února 2002

7. - 16. listopadu 2007

11. - 13. června 2013

Zákony a vyhlášky

zákon 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky; 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících;  vyhláška č. 48 o základní škole a plnění povinné šk. docházky; 72,73/2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných; 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

Účetní uzávěrky

Výkaz zisku a ztrát, rozvaha, příloha

Zřizovací listina

 

Rada školy

zápisy z jednání školském rady, seznam členů, jednací řád, výňatek ze školského zákona

Školní žákovský parlament

zápisy ze schůzek, složení parlamentu

Informace pro prvňáčky

právní aspekty školní docházky, základní informace o škole, jak dítě připravit na plnění školní docházky, učebnice a základní školní potřeby; ke stažení: zápisní lístek

Přihláška do matematické třídy

vzorové přijímací zkoušky - zde