Projekty fotodokumentace z již uskutečněných projektů
Akademie fotodokumentace ze školní akademie k 75. výročí založení naší školy v roce 2003
Okolí školy fotky školy, sochy T.G.Masaryka, hřiště za školou
Pavilon - družina obrázky vnitřního vybavení tříd a družiny
Odborné učebny vybavení odborných učeben fyziky, chemie, informatiky a přírodopisu
Tělocvična vybavení tělocvičny
Aktivity tříd fotodokumentace z akcí tříd naší školy
Různé fotodokumentace z akcí školy
Archív fotografie z archívu naší školy