Okénko do interaktivní výuky

Interaktivní výuka je novou metodou vyučování na ZŠ, VG a SŠ, mající několik cílů.

Především chce žákům nabídnout zábavnější výuku novou metodou, ne stereotypní formu vyučování jako doposud. Zvyšuje pozornost žáků i jejich motivaci k učení. Snaží se do procesu učení zapojit samotné děti, nejsou z nich tedy jen pasivní posluchači. Jsou postupně sami vtaženi do výuky a aktivně se podílejí na spoluvytváření daných hodin.

Interaktivní výuka je velmi názorná a systematická. Obohacují ji audio a video nahrávky, informace z webových stránek, které rozšiřují informace o probírané látce. Děti si uvědomují souvislosti v rámci mezipředmětových vztahů, mohou kombinovat vědomosti, doplňovat je a vzájemně propojovat.

Naše škola se stala partnerskou školou projektu „Učení může být příjemnou hrou“, který je zaměřen na podporu rozvoje interaktivní výuky. Projekt je součástí grantu financovaného Evropským sociálním fondem v Operačním programu Vzdělávání pro konkurence schopnost.

Tento projekt je i finančně motivační, kdy práce v rámci projektu projdou hodnotící komisí a podle bodového hodnocení budou odměněny a zveřejněny na webových stránkách.

Celým cyklem vzdělávacích seminářů prošly učitelky prvního stupně. Tyto semináře se konaly v prostorách naší školy. Seznámily se s obsluhou interaktivní tabule, s využitím dostupných interaktivních programů, které lze zakoupit, popřípadě najít na internetu.

Avšak hlavním cílem jejich snažení bylo do budoucna, na základě získaných zkušeností, tvořit vlastní materiály pro výuku.

Učitelé druhého stupně se zúčastnili několika základních seminářů a řada učitelů absolvovala další nadstavbové kurzy.

 

 

Vybraní pedagogové naší školy, společně se 150 dalšími, se také zapojili do 4. ročníku Krajské konference o podpoře interaktivní výuky, která se konala na Základní škole Krouna.

Dopolední konferenci doplnila odpolední praktická část tkz. „finálová soutěž“ o nejlepší interaktivní výukový materiál pro tabule Smart Board. V soutěži 14 výukových materiálů měla naše škola své želízko v ohni. Zastupovala nás Mgr. Stanislava Mohelníková se zajímavým programem o Bohuslavu Martinů.

 

 

Poličská veřejnost měla možnost seznámit se s tímto projektem během červnových „Neobyčejných zážitků“.

Slávce patří sláva, neboť nejenže se probojovala do užšího finále, ale dokázala obsadit v konkurenci výborné druhé místo.

Nejsme jen školou s moderním vybavením, ale jsme školou kreativních pedagogů.     

                                                                                                          Masarykova ZŠ Polička